IDUN Minerals (I'm still hesitant about animal testing)

IDUN – Update about animal testing!

Hej på er!

Ni kommer säkert ihåg att jag skrev om IDUN och djurtester för inte så längesedan!
Jag fick ett ytterligare svar från IDUN eftersom jag frågade dem om de hade planer om att kunna garantera att deras produkter skulle vara fria från djurtester. Jag vet inte om det var jag som missförstod deras senaste mejl eller vad det var. Här är deras senaste mejl:

Hej Basma,

Här finns mer information att ta del av
http://ktf.se/files/2012/10/AAT_ktf.se_111101.pdf

Jag måste informera dig om att vi förmodligen är en sällsynt aktör som är så tydliga med att berätta att ursprungsingredienserna inom kosmetik i stort sett alltid har testats på djur. För att få vara en ingrediens i kosmetik så var de tvungna (förr i tiden) att testas på djur. Men, som sagt, från och med 2009 är det förbjudet inom EU. Innan dess testades ingredienserna på djur vitt och brett i hela världen, vilket gäller ingredienserna i alla varumärken på marknaden (det finns säkert några få undantag). För din
information så är det är fortfarande lagligt (till och med ett krav) i USA och Asien att testa på djur.

Eftersom IDUN lanserades 2011 (två år efter förbudet trädde i kraft) så har vi med andra ord ALDRIG testat våra ingredienser på djur. Så jag kan garantera dig att ingredienserna som finns i våra produkter INTE är testade
på djur. Jag tror att du misstolkade mitt förr mail tyvärr, där jag ville informera dig om att ursprungsingredienserna i kosmetik (generellt sett) mycket väl kan vara testade på djur. Att jag tog på mig att informera dig om
hur hela marknaden i stort fungerar kanske var ett misstag, men det kan ju lätt uppstå missförstånd när man mailar/skriver till varandra.

Hoppas att jag var tydligare nu och att du har förstått hur det ligger till.
IDUN Minerals är ett “cruelty free” varumärke, rakt igenom.

Önskar dig en trevlig vecka!

Vänliga hälsningar,
Alexia Wilhelmsson

Här är det första mejlsvaret:

Hej Basma,

Tack ska du ha! Tack för visat intresse för IDUN Minerals!

Vi kan garantera att slutprodukterna inte är djurtestade. Ingredienserna är svårare att säga, men enligt EU lagstiftningen så får inga produkter sedan 2009 testas på djur. Vad som har skett ursprungligen vid framtagning av
diverse ingredienser kan vi inte veta, men vi arbetar emot djurtester generellt och som sagt det är inte lagligt att testa på djur längre så med största sannolikhet kan vi garantera att det även gäller ingredienserna i våra produkter. Vi värnar om djuren! Därav syntetiska borstar t.ex.

Jag har dessvärre inte fått något svar angående palmoljan, så den frågan kan vi inte besvara i nuläget.

Med vänliga hälsningar,

Alexia Wilhelmsson
Brand Manager

Är det bara jag som blir paranoid av sådana svar och missförstånd? Enligt IDUN ska i alla fall deras produkter alltså vara fria från djurtester! Men som sagt, jag är fortfarande lite misstänksam! Det finns andra produkter där ute.

img_2945c

Hi guys!

You probably remember my last post about IDUN and animal testing! I wrote back to IDUN asking if they were planning on being all cruelty free and if they were going to try to find out more about animal testing on the ingredients and I got this reply (translated from Swedish):

Hello Basma,

Here is more information to take part of
http://ktf.se/files/2012/10/AAT_ktf.se_111101.pdf

I must inform you that we are probably a rare company that is so clear to tell you that the original ingredients in the cosmetics almost always have been tested on animals.

In order to be an ingredient in cosmetics, they had (in the past) to be tested on animals. But, as I said, from 2009, that is prohibited in the EU. In the past they tested ingredients on animals far and wide throughout the world, this applies to all  ingredients in all brands on the market (there are certainly a few exceptions). For your
information, it’s still legal (and even required) to test on animals in the U.S. and Asia.

Since IDUN launched in 2011 (two years after the ban came into force), we have, in other words NEVER tested our ingredients on animals. So I can guarantee you that the ingredients in our products are NOT tested
on animals.

I think you misinterpreted my old email, unfortunately, where I wanted to inform you that the ingredients in cosmetics (generally) very well have been  tested on animals. I took it upon myself to inform you how the entire market works and perhaps that was a mistake, but misunderstandings can easily arise when emailing / writing to each other.

Hope I was more clear now.
IDUN Minerals is an all “cruelty free” brand.

Wish you a nice week!

Sincerely,
Alexia Wilhelmsson

Here is the first mail I recieved:

Hello Basma,

Thank you! Thank you for your interest in IDUN Minerals!

We can ensure that the final products are not tested on animals. The ingredients are more difficult to say, but according to EU legislation to be no products since 2009 tested on animals. What has been done originally in the development of various ingredients we can not know, but we are working against animal testing in general, and as I said it is not legal to test on animals anymore so most likely we can guarantee that it also applies to the ingredients in our products.

We care about animals! Hence synthetic brushes etc.

I have unfortunately not received any response regarding palm oil, so we can’t answer that question at this time.

Sincerely,

Alexia Wilhelmsson
Brand Manager

I’m always a bit hesitant towards companies and animal testing, but according to IDUN their products and ingredients are not tested on animals! I’m still a bit hesitant though, there are other products out there!

7 Comments

 • bela

  nej, du är knappast ensam. kan man inte ge direkta svar med en gång, då är det något lurigt. sen gagna företag som själva inte har ett genuint intresse för icke djurtestade produkter utan snarare låter bli pga en LAG, då kan det fan vara.
  det finns andra produkter att välja på.

  • Basma

   Sant Bela! Det jag tycker var lite konstigt var att de vände på det som att det bara var jag som missförstod det hela! Läser man deras första svar igen så låter det inte som att de menade som de förklarade sedan. Vem vet, visst kan det ha varit ett missförstånd ändå, man kan formulera saker fel ifall man är trött osv. Men det är viktigt att ha vissa saker spikade och ha svar redo om sådant som är så pass viktigt, om man har ett företag. Jag klandrar inte de som vill fortsätta köpa IDUN, men jag kommer vara tveksam till att fortsätta köpa deras produkter med gott samvete!
   Deras andra svar var mycket bättre, men ja… det finns som sagt andra märken! 🙂

 • Bodil

  Jag tolkade deras svar så här:

  Ingrediens X, som i dag finns i IDUNs produkter, djurtestades när den först började användas i smink. Det må ha varit för tjugo-trettio år sedan, men den har testats på djur vid minst ett tillfälle, och då av ett helt annat företag. IDUN använder nu ingrediens X, flera år senare, utan att den kommit i närheten av ett djur. Vad andra företag har gjort tidigare antar jag att man inte kan ställa IDUN fullt till svars för. Ingrediensen kan vara, som de själva påstår, väldigt vanlig i även andra veganska produkter i dag, men IDUN väljer i alla fall att informera om att X används hos dem.

  Anta nu att X är något så vanligt som vatten (vilket det ju inte är, men ni fattar). Dumföretaget AB använde vatten i sina djurtester på 80-talet, men det är en så självklar ingrediens att den är svår att undvika. Den kommer däremot alltid vara djurtestad. Alltid. Även om det hände för trettio år sedan, och testerna genomfördes av andra.

  Vad tror ni, kan det vara så de tänker? Nu känns det som om jag sitter här och propagerar för IDUN, men… äsch. Jag tror i alla fall att det är en tolkning god som någon. Själv använder jag IDUNs mineralfundation men är definitivt redo att släppa taget om den och det visar sig att det råder tvetydigheter.

  Tack för bra blogg förresten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *