Garant Såklart,  No poo/Balsammetoden

Garant Såklart!

För ett tag sedan skrev jag om “Garant Såklart!” och deras produkter. Jag mejlade de igen för att se om de fortfarande är veganvänliga! Det här är svaret jag fick:

Hej!
Tack för ditt mail. Det går inte att säga att det är 100% vegetabiliskt,
Eftersom flera av råvarorna utvinns ur t ex råpetrolium, Och alltså bör klassas som “kemiska” eller “syntetiska”.
Men det ingår ingenting animaliskt i produkten.
Ingredienser/slutprodukt är ej testade på djur.

Med vänlig hälsning

Laila Bergman

Axfood Konsumentkontakt
0771-876770
konsument@axfood.se

Jag frågade om de var säkra på att deras leverantörer inte testar på djur heller eftersom ingredienser kan levereras från utanför EU och fick det här svaret:

Det är samma regler som gäller där och vår leverantör håller det.

Med vänlig hälsning

Laila Bergman

Axfood Konsumentkontakt
0771-876770
konsument@axfood.se

Att använda produkter med råpetrolium är kanske inte det bästa, även om plastförpackningar också är tillverkade av råolja.
“Garant Såklart!” innehåller dock alltså fortfarande inga animaliska ingredienser och är inte djurtestat enligt dem!

Om man är intresserad av balsammetoden så kan man använda Garant Såklart!’s schampo som “sista schampo” och balsamet fungerar bra som “tvättbalsam”!

Garant_Gruppbild_finkem

A while back I wrote about a Swedish brand called “Garant Såklart!”. I emailed them again to check if their products are still vegan friendly and this is the reply I got (translated from Swedish):

Hi!
Thanks for your mail. I can’t say it’s 100% vegetable, since some of the raw materials are extracted from petroleum and should therefore be classified as “chemical” or “synthetic”.
But there are no animal ingredients in the products.
Ingredients/finished products are not tested on animals.

Sincerely

Laila Bergman

Axfood Consumer Contact
0771-876770
konsument@axfood.se

I also asked them if they were sure that their ingredients suppliers didn’t test on animals since ingredients can be delivered from outside of EU and this is the response I got (translated from Swedish): 

The same rules apply there and our suppliers keep them.

Sincerely

Laila Bergman

Axfood Konsumentkontakt
0771-876770
konsument@axfood.se

Using products containing petroleum isn’t great, even if all plastic containers are made from petroleum as well. But “Garant Såklart!” at least don’t contain animal ingredients and aren’t tested on animals.

If you’re interested in the no poo method (using only conditioner to wash your hair) you can use their shampoo as a “last shampoo” and their conditioner works well as a “washing conditioner”!

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *