Depend (not sure about animal testing on ingredients)

Depend – update about animal testing

För längesen skrev jag om Depend och jag tänkte att jag skulle kolla upp dem igen nu och hur deras policy ser ut.

Jag mejlade Depend och frågade om djurtester, animaliska ingredienser och om de säljs Kina. Så här svarade de:

Hej

Angående dina frågor.

Vi säljer inte våra produkter i Kina

Animaliskt ursprung:

De produkter i vårt sortiment som innehåller råvaror med animaliskt ursprung är:
Depend Ögonfransnäring Art. 4081 Innehåller lanolin.(Pharma kvalite) Kommer från Ullfett.
Depend Nagelbandscreme Art. 4207 Innehåller lanolin.(Pharma kvalite) Kommer från Ullfett.
Depend exkl. Nagelbandscreme Art. 4407 Innehåller lanolin.(Pharma kvalite) Kommer från Ullfett.

Ullfett är en restprodukt som blir när man klipper fåren och är inget som gör att djuret lider eller påverkas på något annat sätt.

Övriga produkter har inga ingredienser från djurriket.

Med vänliga hälsningar

Depend Cosmetic AB
Anders Johansson
Kvalite&Miljöansvarig|Quality&Environmental Manager

Jag fick även ett mejl med deras policy om djurtester:

Här kommer info om djurtester.

Lite bakgrund: Inga Depend produkter har någonsin testat på djur. Det är förbjudet att testa kosmetiska produkter på djur sen många år tillbaka.
Däremot har alla råvaror som idag ingår i de flesta kosmetiska produkter någon gång mer eller mindre testats på djur, men får ej heller göras längre. Se bifogat certifikat.

Djurtester:
Det finns en gemensam standard som heter Humane Cosmetics Standard (HCS). HCS är det enda globalt erkända och trovärdiga ackrediteringssystem för företag som inte testar sina kosmetiska produkter eller ingredienser på djur. Standarden är framtagen gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa och Nordamerika och används i 24 länder.

Om vi ska ansluta oss till HCS standarden så innebär detta att vi måste ha 100% intyg från alla leverantörer och dess underleverantör i alla steg. Med andra ord kan kedjan bli väldigt lång.
Detta ett jobb som tar långt tid att genomföra, särskilt när man har väldigt många artiklar som vi har. Innan man har alla dessa intyg i alla led kan man inte ansluta sig till HCS.

Jag har varit i kontakt med Djurensrätt som företräder HCS om detta, och efterlyst att man ska styra detta produktvis och inte företagsvis. De tyckte som jag att det hade varit mer rättvist.
Eftersom detta arbete tar väldigt lång tid att genomföra så tycker jag att bara för att man inte har intyg på 100% av produkterna så kan man i alla fall få ta med de produkterna som man har intyg på i alla leden.  På detta sätt kan man koma igång och säga att ex. alla nagelvådsprodukter är 100% ej djurtestade i alla led, men tyvärr är det inte så det funkar och detta är anledningen till att vi inte är anslutna till HCS.

Vår målsättning är att kunna uppfylla HCS standard till 100%, men som jag har förklarat är detta inte helt enkelt och kan tyvärr ta lite tid.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar

Depend Cosmetic AB
Anders Johansson
Kvalite&Miljöansvarig|Quality&Environmental Manager

Som ni ser så kan de ännu inte ansluta sig till HCS och därmed intyga att alla ingredienser som de använder är 100% icke djurtestade! Men väldigt bra att jag fick ett ingående svar och snabbt gick det också! Jag håller inte riktigt med om att ull tas utan att skada djur, det går inte att undvika att djur skadas och utnyttjas i sådana industrier och de föds antagligen upp för ett annat syfte.

Jag fick även deras certifikat: Certificat Animal testing SE.pdf

Jag skulle självklart inte köpa deras produkter nu, men hoppas på att de lever upp till HCS-kraven i framtiden, för djurens skull!

Depend-spring-2012_mix_resize

A long time ago I wrote about Depend, so I thought I’d check them out again and see what their animal testing policy is nowadays.

I asked Depend about animal testing, animal derived ingredients and if they’re sold in China (since animal testing on beauty products is required by law in China). This is the respond I got (translated from Swedish):

Hi Basma

Regarding your questions.

We do not sell our products in China

Products with animal derived ingredients:

The products in our catalog that contains ingredients with animal origin are:
Depend Eyelash Nutrition Art. 4081 Contains lanolin. (Pharma quality) Derived from Wool.
Depend Cuticle Cream Art. 4207 Contains lanolin. (Pharma quality) Derived from Wool.
Depend exclusive Cuticle Cream Art. 4407 Contains lanolin. (Pharma quality) Derived from Wool.

Wool is a rest product which is taken without harming the animal.

Our other products have no ingredients of animal origin.

Sincerely
Depend Cosmetic AB
Anders Johansson
Kvalite&Miljöansvarig|Quality&Environmental Manager

I also recieved this respond about animal testing (translated from Swedish):

Here’s info on animal testing.

Some background : No Depend products are ever tested on animals. It has been forbidden to test cosmetics on animals since many years back.
However, all the raw materials that are currently included in most cosmetic products have been tested on animals in the past, but this is also forbidden now. See the attached certificate.

Animal testing:
There is a common standard called the Humane Cosmetics Standard ( HCS). HCS is the only globally recognized and credible accreditation system for companies that do not test their cosmetic products or ingredients on animals. The standard has been developed jointly by animal welfare and animal rights organizations in Europe and North America and is used in 24 countries.

Before we can join the HCS standard we must have 100% proof that ingredients aren’t tested on animals from all suppliers and their subcontractors. In other words, the chain can be very long.
Since we have so many products, this takes a long time to complete and we can’t join the HCS before that happens.

I have been in contact with Djurens Rätt (animal rights organization in Sweden) about this, and felt that it would be more fair if the HCS standard could be applied for a product instead of the whole brand.
Since this process takes a long time to implement, it would have been easier if we could have said that all nail care products are HCS approved, but unfortunately it’s not how it works and this is the reason why we are not connected to the HCS.

Our goal is to meet the HCS standard to 100 %, but as I have explained , this is not simple and sadly it can take some time.

Hope you’ve got some answers.

Sincerely
Depend Cosmetic AB
Anders Johansson
Kvalite&Miljöansvarig|Quality&Environmental Manager

As you can see they can’t join HCS and ensure that the ingredients aren’t tested on animals. But I must say that I got a thorough and fast reply. I don’t really agree that taking wool isn’t harming the animal, since animals are constantly used in different ways in these kind of industries.

I also got their certificate: Certificat Animal testing SE.pdf

I would of course not buy their products since they’re not sure about the ingredients being tested. But it’s always good to know more and I do hope they can meet the HCS standars soon, for the animals!

4 Comments

 • radikalgnu

  De bör nog hålla sig till att göra nagellack för att resonera om lidande verkar inte vara deras grej. Sjukt att de ljuger och försöker övertyga eventuella konsumenter om att deras produkter inte skadar någon.

  • admin

   Håller med! De skulle verkligen kunnat skippa det uttalandet! Vet man mer om industrierna låter det inte alls bra att förneka något sådant!

 • Isabella

  Tänkte bara säga att mina föräldrar brukade föda upp får när jag var liten så jag vet att man kan ta fårs ull utan att göra de illa (och på sommaren uppskattar de att man rakar av ullen). Dock så är det som du säger, man kan aldrig veta vem de är som fött upp fåren och varför, och tyvärr är det inte alla som tar hand om sina djur på ett bra och humant sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *