Dr. Bronner's,  Hygiene products/Hygienartiklar,  Tutorials

Washing your synthetic/vegan friendly brushes

Att tvätta sminkborstarna är ganska viktigt om man vill undvika bakterier och finnar. Jag måste medge att jag borde tvätta mina borstar oftare. Men nu var det dags att ta tag i det!

  1. Blöt borsten. Håll inte borsten upp och ner så att vatten rinner ner och förstör limmet som håller ihop håren.
  2. Häll lite diskmedel i handflatan (jag använde Dr. Bronner’s duschkräm/tvål som även kan användas som diskmedel) och rengör borsten genom att rita cirklar i handflatan.
  3. Fortsätt “rita cirklar” i handflatan under vatten för att få bort diskmedlet.
  4. Pressa försiktigt ur vattnet. Upprepa steg 2-3 tills löddret/vattnet blir klart och det inte längre finns färg kvar i borsten.
  5. Lägg borsten på en plan yta på en handduk eller hushållspapper och låt den ligga tills den torkat. Mina borstar brukar bara torra efter en dag! Kom ihåg att inte ställa borsten upp och ner, då vattnet fortfarande kan rinna ner och förstöra limmet/borsten.

brush_wash_3

It’s important to wash your make up brushes now and then if you want to avoid bacteria and zits. I have to admit; I could and should wash them more often but I forget. Now it was time to do it!

  1. Wet the brush. Don’t hold the brush upside down when wet, that will ruin the glue that keep the hairs together.
  2. Pour some dish washing detergent in the palm of your hand (I used Dr. Bronner’s shower gel/soap which can also be used for washing dishes) and wash the brush by drawing circles in your hand.
  3. Keep “drawing circles” under water to rinse.
  4. Gently squeeze out excess water. Repeat steps 2-3 until the lather/water is clear.
  5. Put the brush on a level surface on a towel or kitchen paper and let it dry. My brushes take about one day to dry. Remember to not place the brush upside down, the water will ruin the glue/brush!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *