• Today’s look – Red lips and defined eyes!

  Så här var jag sminkad idag! En enkel sminkning med rött läppglans och definierade ögon 🙂
  Jag valde att ha ett tjockt kajal-streck på ögonlocket och bara mascara på övre fransraden, detta ger piggare ögon! Att använda kajal istället för flytande eyeliner är också lättare om man är ovan!

  Det här är allt jag har använt:

  Ansikte:

  • Lush Colour Supplement i ”Light Yellow” som concealer
  • TiKei Foundation i ”N3″
  • TiKei Bronzer i färgen ”Golden” till konturer
  • TiKei Rouge i ”Delight”

  Ögon:

  • Ögonskugga från Lime Crime i färgen “Lotus Noir” för att fylla i ögonbrynen och som ögonskugga över hela ögonlocket
  • Aloe Vera Gel (Avivir) på ögonbrynen för att hålla de på plats

  Läppar:

  • Lime Crime’s Carousel Gloss i färgen “Candy Apple”

  img_3047c2

  img_3049c2

  img_3058c

  img_3055c

  This is my make up today! A simple look with red lipgloss and defined eyes 🙂
  I chose to have a thick line of kohl/eyeliner pencil and mascara only on the eyelid, great for bigger and more alert eyes! It’s also easier to apply kohl if you’re not used to liquid eyeliner.

  This is what I’ve used:

  Face:

  • Lush Colour Supplement in ”Light Yellow” as a concealer
  • TiKei Foundation in ”N3″
  • TiKei Bronzer in ”Golden” for contouring
  • TiKei Rouge in ”Delight”

  Eyes:

  • Eyeshadow from Lime Crime in the shade “Lotus Noir” to fill in eyebrows and on the eyelids
  • Aloe Vera Gel (Avivir) on the eyebrows to keep them in place

  Lips:

  • Lime Crime’s Carousel Gloss in “Candy Apple”
 • Yesterday’s makeup

  Så här såg jag ut igår. Jag använde två nya produkter som ni kommer att få se i egna inlägg sedan! 🙂

  Det här har jag använt:

  Ansikte:

  • Lush Colour Supplement i ”Light Yellow” som concealer
  • TiKei Foundation i ”N3″
  • TiKei Bronzer i färgen ”Golden” till konturer
  • TiKei Rouge i ”Delight”

  Ögon:

  • Ögonskugga från Lime Crime i färgen “Lotus Noir” för att fylla i ögonbrynen och som ögonskugga över hela ögonlocket
  • Aloe Vera Gel (Avivir) på ögonbrynen för att hålla de på plats
  • Beauty Without Cruelty, Natural Mineral Eye Defining Pencil i svart
  • Lime Crime Zodiac Glitter i färgen “Scorpio”
  • Uniliner från Lime Crime i färgen “Quill”
  • IDUN Mascara Gull (osäker på djurtest, läs mer här: https://veganmakeup.se/2013/02/20/idun-update-about-animal-testing/ , jag använder enbart produkter jag har kvar och köper ej nytt)

  Läppar:

  • Beauty Without Cruelty, Soft Natural Lipgloss i färgen “Rosewood Rave”

  img_2983c2 img_2961c

  This is how I looked yesterday. I used two new products which I’m going to show you in the following posts! 🙂

  This is what I’ve used:

  Face:

  • Lush Colour Supplement in ”Light Yellow” as a concealer
  • TiKei Foundation in ”N3″
  • TiKei Bronzer in ”Golden” for contouring
  • TiKei Rouge in ”Delight”

  Eyes:

  • Eyeshadow from Lime Crime in the shade “Lotus Noir” to fill in eyebrows and on the eyelids
  • Aloe Vera Gel (Avivir) on the eyebrows to keep them in place
  • Beauty Without Cruelty, Natural Mineral Eye Defining Pencil in black
  • Lime Crime Zodiac Glitter in the shade “Scorpio”
  • Uniliner from Lime Crime in “Quill”
  • IDUN Mascara Gull (not sure about animal testing, read more here: https://veganmakeup.se/2013/02/20/idun-update-about-animal-testing/ . I only use old products I have purchased before and not gonna buy anything else from them)

  Lips:

  • Beauty Without Cruelty, Soft Natural Lipgloss in “Rosewood Rave”
 • IDUN – Update about animal testing!

  Hej på er!

  Ni kommer säkert ihåg att jag skrev om IDUN och djurtester för inte så längesedan!
  Jag fick ett ytterligare svar från IDUN eftersom jag frågade dem om de hade planer om att kunna garantera att deras produkter skulle vara fria från djurtester. Jag vet inte om det var jag som missförstod deras senaste mejl eller vad det var. Här är deras senaste mejl:

  Hej Basma,

  Här finns mer information att ta del av
  http://ktf.se/files/2012/10/AAT_ktf.se_111101.pdf

  Jag måste informera dig om att vi förmodligen är en sällsynt aktör som är så tydliga med att berätta att ursprungsingredienserna inom kosmetik i stort sett alltid har testats på djur. För att få vara en ingrediens i kosmetik så var de tvungna (förr i tiden) att testas på djur. Men, som sagt, från och med 2009 är det förbjudet inom EU. Innan dess testades ingredienserna på djur vitt och brett i hela världen, vilket gäller ingredienserna i alla varumärken på marknaden (det finns säkert några få undantag). För din
  information så är det är fortfarande lagligt (till och med ett krav) i USA och Asien att testa på djur.

  Eftersom IDUN lanserades 2011 (två år efter förbudet trädde i kraft) så har vi med andra ord ALDRIG testat våra ingredienser på djur. Så jag kan garantera dig att ingredienserna som finns i våra produkter INTE är testade
  på djur. Jag tror att du misstolkade mitt förr mail tyvärr, där jag ville informera dig om att ursprungsingredienserna i kosmetik (generellt sett) mycket väl kan vara testade på djur. Att jag tog på mig att informera dig om
  hur hela marknaden i stort fungerar kanske var ett misstag, men det kan ju lätt uppstå missförstånd när man mailar/skriver till varandra.

  Hoppas att jag var tydligare nu och att du har förstått hur det ligger till.
  IDUN Minerals är ett “cruelty free” varumärke, rakt igenom.

  Önskar dig en trevlig vecka!

  Vänliga hälsningar,
  Alexia Wilhelmsson

  Här är det första mejlsvaret:

  Hej Basma,

  Tack ska du ha! Tack för visat intresse för IDUN Minerals!

  Vi kan garantera att slutprodukterna inte är djurtestade. Ingredienserna är svårare att säga, men enligt EU lagstiftningen så får inga produkter sedan 2009 testas på djur. Vad som har skett ursprungligen vid framtagning av
  diverse ingredienser kan vi inte veta, men vi arbetar emot djurtester generellt och som sagt det är inte lagligt att testa på djur längre så med största sannolikhet kan vi garantera att det även gäller ingredienserna i våra produkter. Vi värnar om djuren! Därav syntetiska borstar t.ex.

  Jag har dessvärre inte fått något svar angående palmoljan, så den frågan kan vi inte besvara i nuläget.

  Med vänliga hälsningar,

  Alexia Wilhelmsson
  Brand Manager

  Är det bara jag som blir paranoid av sådana svar och missförstånd? Enligt IDUN ska i alla fall deras produkter alltså vara fria från djurtester! Men som sagt, jag är fortfarande lite misstänksam! Det finns andra produkter där ute.

  img_2945c

  Hi guys!

  You probably remember my last post about IDUN and animal testing! I wrote back to IDUN asking if they were planning on being all cruelty free and if they were going to try to find out more about animal testing on the ingredients and I got this reply (translated from Swedish):

  Hello Basma,

  Here is more information to take part of
  http://ktf.se/files/2012/10/AAT_ktf.se_111101.pdf

  I must inform you that we are probably a rare company that is so clear to tell you that the original ingredients in the cosmetics almost always have been tested on animals.

  In order to be an ingredient in cosmetics, they had (in the past) to be tested on animals. But, as I said, from 2009, that is prohibited in the EU. In the past they tested ingredients on animals far and wide throughout the world, this applies to all  ingredients in all brands on the market (there are certainly a few exceptions). For your
  information, it’s still legal (and even required) to test on animals in the U.S. and Asia.

  Since IDUN launched in 2011 (two years after the ban came into force), we have, in other words NEVER tested our ingredients on animals. So I can guarantee you that the ingredients in our products are NOT tested
  on animals.

  I think you misinterpreted my old email, unfortunately, where I wanted to inform you that the ingredients in cosmetics (generally) very well have been  tested on animals. I took it upon myself to inform you how the entire market works and perhaps that was a mistake, but misunderstandings can easily arise when emailing / writing to each other.

  Hope I was more clear now.
  IDUN Minerals is an all “cruelty free” brand.

  Wish you a nice week!

  Sincerely,
  Alexia Wilhelmsson

  Here is the first mail I recieved:

  Hello Basma,

  Thank you! Thank you for your interest in IDUN Minerals!

  We can ensure that the final products are not tested on animals. The ingredients are more difficult to say, but according to EU legislation to be no products since 2009 tested on animals. What has been done originally in the development of various ingredients we can not know, but we are working against animal testing in general, and as I said it is not legal to test on animals anymore so most likely we can guarantee that it also applies to the ingredients in our products.

  We care about animals! Hence synthetic brushes etc.

  I have unfortunately not received any response regarding palm oil, so we can’t answer that question at this time.

  Sincerely,

  Alexia Wilhelmsson
  Brand Manager

  I’m always a bit hesitant towards companies and animal testing, but according to IDUN their products and ingredients are not tested on animals! I’m still a bit hesitant though, there are other products out there!

 • IDUN – Animal testing

  Hej på er allesammans!

  Jag har skrivit en del om IDUN på senare tid och beslöt att ännu en gång mejla dem och framför allt fråga varifrån palmoljan de använder kommer. Jag frågade de även igen om djurtester som jag egentligen redan fått svar på förut om att de inte testar på djur.
  Det här är svaret jag fick:

  Hej Basma,

  Tack ska du ha! Tack för visat intresse för IDUN Minerals!

  Vi kan garantera att slutprodukterna inte är djurtestade. Ingredienserna är svårare att säga, men enligt EU lagstiftningen så får inga produkter sedan 2009 testas på djur. Vad som har skett ursprungligen vid framtagning av
  diverse ingredienser kan vi inte veta, men vi arbetar emot djurtester generellt och som sagt det är inte lagligt att testa på djur längre så med största sannolikhet kan vi garantera att det även gäller ingredienserna i våra produkter.

  Vi värnar om djuren! Därav syntetiska borstar t.ex.

  Jag har dessvärre inte fått något svar angående palmoljan, så den frågan kan vi inte besvara i nuläget.

  Med vänliga hälsningar,

  Alexia Wilhelmsson
  Brand Manager

  Med andra ord så kan man inte vara säker på om ingredienserna blivit djurtestade. Väldigt synd! Jag kommer att använda det jag redan har med IDUN men kommer inte att köpa mer! Det är synd att jag inte fick ett sådant här svar förra gången jag skrev till dem angående djurtester.

  Ursäkta för det här och att jag skrivit så mycket gott om IDUN, som sagt är det väldigt bra om ni får sådana här svar att dela med er! Det är jättebra om så många som möjligt får informationen!

  Om ni vill veta hur jag fått reda på att märken är veganska så brukar jag alltid skriva om det på första inlägget om märket. Ni kan klicka på märkesnamnet till höger bland kategorierna och läsa det första inlägget om diverse märken. När jag får reda på att ett märke inte är veganskt längre så brukar jag också skriva det i kategorinamnet så att det blir lätt för er att se!

  idunminerals-copy

  Hi guys!

  I’ve been writing a lot about IDUN lately and decided to email them again regarding where their palm oil is from. I also asked them about animal testing again, although I’ve already gotten an answer before.
  This is the translated answer I got: 

  Hello Basma,

  Thank you! Thank you for your interest in IDUN Minerals!

  We can ensure that the final products are not tested on animals. The ingredients are more difficult to say, but according to EU legislation to be no products since 2009 tested on animals. What has been done originally in the development of various ingredients we can not know, but we are working against animal testing in general, and as I said it is not legal to test on animals anymore so most likely we can guarantee that it also applies to the ingredients in our products.

  We care about animals! Hence synthetic brushes etc.

  I have unfortunately not received any response regarding palm oil, so we can’t answer that question at this time.

  Sincerely,

  Alexia Wilhelmsson
  Brand Manager

  So, with other words; you can’t trust that the ingredients aren’t tested on animals! I hate this, why didn’t they say this in my last email? I’m going to use the products I have but I won’t buy new ones, of course! 

  Sorry about this, I feel bad since I’ve been writing a lot of good things about IDUN! If you get these kind of answers, please share them with me and each other and I can write about it so that more people can know! 

  I always write about how I know that the products are vegan friendly the first time I write about a new brand, so if you’d like to know about other brands you can find it by clicking on the brand to the right where the categories are and read the first post I’ve written about it. When I find out that a brand has changed something and isn’t vegan anymore I also write it in the category name so that it’s easy to see for you guys.