Kund: Alla yrkesverksamma eller fysiska personer som är kapabla enligt artiklarna 1123 och följande i civillagen, eller juridiska personer, som besöker den webbplats som är föremål för dessa allmänna villkor.

Tjänster: På denna webbplats får kunderna följande tjänster:

Innehåll: Alla element som utgör den information som finns på webbplatsen, särskilt texter, bilder och videor.

Kundinformation: Nedan kallad ”information(er)” som motsvarar alla personuppgifter som vår webbplats kan ha för att hantera ditt konto, hantera kundrelationer och för analys och statistiska ändamål.

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personuppgifter: ”Uppgifter som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som uppgifterna gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Termerna ”personuppgifter”, ”registrerad”, ”underleverantör” och ”känsliga uppgifter” har den betydelse som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

Presentation av webbplatsen.

I enlighet med artikel 6 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av denna webbplats om identiteten på de olika parter som är involverade i dess skapande och uppföljning:

Webmaster : Maxime Bernard

Värd: Internet BS

Dataskyddsombud: nås via kontaktformuläret genom att ange ”Dataskyddsombud” på första raden i meddelandet.