Yrke

Hur blir man sjöman?

För att bli handelsfartyg är det nödvändigt att genomgå utbildning och ha de kvalifikationer som krävs.

Läs mer

Hur blir man radiopresentatör?

Att lära sig radioteknik och utveckla goda färdigheter i att tala inför publik är de viktigaste stegen för att bli en framgångsrik radiopratare.

Läs mer