Vad är den genomsnittliga lönen för en värmetekniker?

Den genomsnittliga lönen för en värmetekniker är ett intressant och komplext ämne. Värmeingenjörer är yrkesverksamma som specialiserar sig på att utforma, installera och utveckla system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Dessa forskare arbetar för företag inom den offentliga eller privata sektorn och kan vara anställda inom sektorer som energi, produktion och distribution.

Vad är den genomsnittliga årslönen för en värmetekniker?

Enligt Bureau of Labor Statistics var den genomsnittliga årslönen för en värmetekniker i USA 95 240 dollar 2019. Detta är en ökning med 4,5 % jämfört med 2018. Denna siffra kan verka hög, men den inkluderar inte bonusar och andra förmåner.

Vad är den genomsnittliga lönen för en värmetekniker?

Enligt PayScale är den genomsnittliga lönen för en värmetekniker 74 471 dollar per år. Värmekonstruktörer kan också få bonusar och prestationsbonusar, vilket kan öka deras årslön. Payscale rapporterar till exempel att den genomsnittliga bonusen är 3 588 dollar per år.

Vad är medianlönen för en värmetekniker?

Enligt American Society of Mechanical Engineers var medianlönen för en värmeingenjör i USA 92 271 dollar 2018. Detta är en ökning med 4,8 % jämfört med 2017. Värmetekniker kan också få bonusar och andra förmåner.

Vad är lönen för en värmetekniker?

Enligt Bureau of Labor Statistics varierar den genomsnittliga lönen för en värmetekniker avsevärt beroende på bransch och region. År 2019 var t.ex. genomsnittslönen för försörjningsindustrin 107 800 dollar, medan genomsnittslönen för ingenjörsbranschen och relaterade tjänster var 92 740 dollar. På samma sätt var den genomsnittliga lönen i delstaten Kalifornien 104 620 dollar, medan den genomsnittliga lönen i New Jersey var 95 540 dollar.

Vad är den genomsnittliga lönen för en värmetekniker i USA?

Enligt Bureau of Labor Statistics var den genomsnittliga lönen för en värmeingenjör i USA 95 240 dollar 2019. Genomsnittslönen varierar avsevärt beroende på bransch och region. Dessutom kan värmeingenjörer få bonusar och prestationsbonusar som ökar deras årslön.

Den genomsnittliga lönen för en värmetekniker i USA var 95 240 dollar 2019. Denna siffra kan verka hög, men den omfattar inte bonusar och andra förmåner. Värmekonstruktörer kan också få en genomsnittslön på 74 471 dollar per år och en medianlön på 92 271 dollar. Genomsnittslönen kan variera avsevärt beroende på bransch och region.

.

Liknande artiklar: