Läs följande villkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att gå in på vår webbplats accepterar du dessa villkor utan förbehåll.

Användarvillkor:

Vår webbplats erbjuds i olika webbspråk som HTML, HTML5, Javascript och CSS.

Syftet är att ge en bättre användarupplevelse och trevligare grafik, så vi rekommenderar att du använder moderna webbläsare.

Vårt team gör allt för att se till att informationen på denna webbplats är tillförlitlig och att den hålls uppdaterad.

Det kan dock förekomma utelämnanden eller fel och Internetanvändaren bör därför se till att informationen är korrekt och rapportera eventuella ändringar till webbplatsen om han/hon anser det vara lämpligt.

Vår webbplats ansvarar inte på något sätt för hur informationen i fråga används. Detsamma gäller för alla direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av detta.

Kakor:

Vår webbplats kan be dig att acceptera cookies. Detta är för statistiska ändamål och för visning. En cookie är en bit information som placeras på din hårddisk av servern på den webbplats du besöker. Den innehåller flera uppgifter som lagras på din dator. Den finns i en enkel textfil. En server kommer att få tillgång till denna fil för att läsa den och spara informationen.

Och många delar av vår webbplats fungerar inte om du inte accepterar cookies.

Hyperlänkar:

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra resurser på Internet eller till andra webbplatser. Vår webbplats kan inte kontrollera de webbplatser som är länkade till dessa webbplatser.

Vår webbplats garanterar inte att dessa webbplatser och externa källor är tillgängliga. Vår webbplats kan inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av innehållet på dessa webbplatser eller externa källor, oavsett deras karaktär.

Detsamma gäller för all information, produkter eller tjänster som erbjuds eller all användning som kan bli resultatet av dem. Det är upp till Internetanvändaren att följa deras användningsvillkor och att ta hänsyn till de risker som är kopplade till denna användning, vilket därför är hans/hennes fulla ansvar.

Ingen får heller upprätta en hyperlänk till vår webbplats utan uttryckligt, explicit och föregående tillstånd från vår part. Detta gäller för användare, prenumeranter och besökare på webbplatserna i fråga.

Om en person vill skapa en hyperlänk till vår webbplats måste han eller hon skicka ett e-postmeddelande via kontaktformuläret.

E-postmeddelandet måste innehålla en begäran om att skapa en hyperlänk. Vår webbplats kan acceptera eller avslå denna begäran om en hyperlänk utan motivering.

Tillhandahållna tjänster:

Vi strävar efter att ge så korrekt information som möjligt på vår webbplats.

Informationen på vår webbplats är inte uttömmande och bilderna på den är inte avtalsenliga.

De ges med förbehåll för ändringar som kan ha gjorts sedan de lades ut på nätet. All information på vår webbplats ges som en indikation och kan därför komma att ändras eller utvecklas.

Avtalsmässig begränsning av uppgifter:

Informationen på vår webbplats är så korrekt som möjligt och uppdateras regelbundet. Vår webbplats kan dock innehålla felaktigheter eller fel. Om du upptäcker några felaktigheter eller fel kan du rapportera dem genom att skicka ett e-postmeddelande via vårt kontaktformulär.

Beskriv situationen så noggrant som möjligt i ditt e-postmeddelande (t.ex. webbadressen till sidan i fråga, från vilken maskin du besöker vår webbplats och med vilken webbläsare).

Allt innehåll som laddas ner från vår webbplats sker på användarens egen risk och eget ansvar. Den part som är ansvarig för eventuella skador på användarens dator eller förlust av data till följd av nedladdningen i fråga är inte vår part utan användaren.

Användaren av vår webbplats förbinder sig också att gå in på webbplatsen med korrekt hårdvara, dvs. utan virus eller skadlig kod och med en fungerande webbläsare. Vi kan inte heller ansvara för hypertextlänkar som finns på vår webbplats och som hänvisar till andra resurser som finns på Internetnätet.

Immateriella rättigheter:

Allt innehåll på denna webbplats är företagets exklusiva egendom. Detta omfattar grafik, bilder, texter, videor, animationer, ljud, logotyper, gifs och ikoner samt deras formatering, med undantag för varumärken, logotyper eller innehåll som tillhör andra partnerföretag eller författare, på ett icke-begränsande sätt.

Det är förbjudet att reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, vidarebefordra eller publicera, även delvis, dessa olika delar utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Dessa framställningar och/eller reproduktioner, oavsett hur de görs, utgör en överträdelse som kommer att bestraffas. Om detta förbud inte följs utgör det en överträdelse som kan medföra civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för den som har begått överträdelsen. Dessutom kan vår part vidta rättsliga åtgärder mot denna person.

Personuppgifter:

Du behöver inte lämna några personuppgifter när du besöker vår webbplats.