Vad är kriterierna för att bli skogvaktare?

Skogsvaktare är en yrkesman som arbetar för att skydda skogar och naturområden. För att bli skogvaktare måste du uppfylla vissa kriterier. Först och främst måste du ha ett särskilt examensbevis. Dessutom måste du ha en grundlig kunskap om de viktigaste arterna och skogsmiljön. Dessutom krävs goda kunskaper om de bestämmelser och lagar som reglerar skogsskydd. Slutligen krävs god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Vilka kvalifikationer krävs för att bli skogvaktare?

För att bli skogvaktare måste man ha ett examensbevis på Bac +2-nivå eller mer inom ett område med anknytning till miljön. Det finns flera statligt erkända examina som kan krävas för att komma in i detta yrke: universitetsteknisk examen (DUT) i förvaltning av naturområden och biologisk mångfald, universitetsteknisk examen (DUT) i miljö- och livsmiljöteknik, ingenjörsexamen i förvaltning och skydd av naturen (GMN), högre teknikersexamen i miljö och naturskydd (ETPN).

Vilken utbildning krävs för att bli skogvaktare?

När de har fått ett särskilt examensbevis måste de blivande skogvaktarna följa en tvåårig utbildning vid École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF). Den praktiska och teoretiska utbildningen omfattar moduler om skoglig vetenskap och teknik, kulturarv och förvaltning av naturmiljöer och skogsområden. Det ger studenterna möjlighet att omsätta sina kunskaper från universitetsutbildningen i praktiken och att specialisera sig inom ett visst område, t.ex. skogsbruk, skogsföryngring eller skogsskydd.

Vad är lönen för en skogvaktare?

Lönen för en skogvaktare varierar beroende på erfarenhet och plats. I genomsnitt kan en ranger tjäna mellan 2 000 och 3 000 euro brutto per månad.

Vad är längden på praktikperioden för att bli skogvaktare?

Utbildningen för att bli skogvaktare tar ungefär 18 månader. Detta följs av ett slutprov för att bekräfta utbildningen och få ett skogvaktarexamen. Kandidaterna måste förbereda sig för kursen genom att läsa kurser i skogsbruksteknik, naturvetenskap och miljö. De måste också träna på beslutsfattande och kommunikationsförmåga.

För att bli skogvaktare krävs särskilda kunskaper, diplom och en tvåårig utbildning. Lönen kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats, men är i genomsnitt mycket intressant. För att få examensbeviset måste man genomgå en 18 månader lång utbildningsperiod och avlägga ett slutprov.

Liknande artiklar: