Vad är de mest intressanta fakta om planeten Mars?

1. Hur långt är Mars från jorden?

Mars ligger cirka 225 miljoner kilometer från jorden, vilket gör den till den näst närmaste planeten till vår planet. Avståndet varierar beroende på jordens bana och Mars bana, vilket sker vartannat år.

2. Hur stor är Mars?

Mars har en yta på ungefär 144,8 miljoner kvadratkilometer, vilket gör den till den fjärde största planeten i solsystemet efter Jupiter, Saturnus och Neptunus. Dess yta är ungefär två och en halv gånger större än jordens.

.

3. Vilka är de viktigaste komponenterna i Mars atmosfär?

Mars atmosfär består huvudsakligen av koldioxid (95,3 %), kväve (2,7 %) och argon (1,6 %).Dessa beståndsdelar gör att luften är mycket tunn och klimatet mycket kallt. Planeten är också omgiven av ett lager av stoft som samlas i atmosfären.

4. Vad är medeltemperaturen på Mars?

Medeltemperaturen på Mars yta är cirka -55 grader Celsius. Den kan dock sjunka till cirka 20 grader Celsius när solen värmer upp atmosfären. Nattemperaturen kan nå -140 grader Celsius.

Medeltemperaturen på Mars är cirka -55 grader Celsius.

5. Hur lång är en dag på Mars?

En dag på Mars varar ungefär 24 timmar och 39 minuter. Mars roterar dock långsammare än jorden, så dagen är längre. Ett år på Mars är också längre än på jorden, det varar ungefär 687 jorddagar.

Liknande artiklar: