Vad är de smärtsamma symptomen i samband med vänster skulderblad?

Vad är tecken och symtom på smärta i vänster skulderblad?

När vänster skulderblad är smärtsamt kan du uppleva en mängd olika symtom. De vanligaste symtomen är: en skarp smärta eller brännande känsla som kan sträcka sig till axel och nacke, muskelsmärta, stelhet, domningar och stickningar i armarna, huvudvärk, illamående och yrsel.

Du kan också uppleva allmän trötthet och andningssvårigheter. Dessa symtom kan komma plötsligt eller bli allt värre.

Symtomen kan vara allvarligare.

Vilka sjukdomar i vänster skulderblad?

De sjukdomar som drabbar vänster skulderblad kan vara mycket varierande. De flesta patienter upplever en skarp smärta eller en brännande känsla som sträcker sig till axeln och nacken. Denna smärta kan åtföljas av muskelsmärta, stelhet, domningar och stickningar i armarna.

Du kan också drabbas av huvudvärk, illamående, yrsel och allmän trötthet. Andra symtom på vänster skulderblad kan vara andningssvårigheter och täthet i bröstet.

Vad är orsaken till smärta i vänster skulderblad?

Smärta i vänster skulderblad kan orsakas av flera olika medicinska tillstånd. De vanligaste orsakerna är idrottsskador, seninflammation och muskelförstötningar, muskelspasmer, ryggmärgsskador, nacksmärta och ledvärk.

Andra möjliga orsaker är cancer, infektioner, hjärtproblem, muskelsjukdomar, axelskador och hållningsproblem.

Vilka behandlingar finns det för smärta i vänster skulderblad?

Behandlingen av smärta i vänster skulderblad beror på den bakomliggande orsaken till smärtan. Behandlingarna kan omfatta antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande medel, fysiska övningar, fysisk eller manuell terapi, injektioner och kirurgiska ingrepp.

Läkaren kan också rekommendera smärtlindringsmetoder som att använda värme eller kyla för att lindra smärta och minska inflammation. Din läkare kan också rekommendera dig att ändra din livsstil för att minska smärtan.

Vad är möjliga komplikationer vid smärta i vänster skulderblad?

Möjliga komplikationer av smärta i vänster skulderblad kan vara begränsad rörlighet och funktionsnedsättning. Smärta kan också leda till dålig hållning och dåligt blodflöde. Om smärtan orsakas av en skada kan den leda till ofullständig läkning och permanent stelhet. Om smärtan beror på en infektion kan den leda till allvarliga komplikationer, bland annat hjärt-, andnings- och neurologiska komplikationer.

Om du lider av smärta i vänster skulderblad är det viktigt att du konsulterar din läkare för korrekt diagnos och behandling.

Liknande artiklar: