Vad är den största planeten i vårt solsystem?

Solsystemet är ett planetsystem som består av en central stjärna, solen, och åtta planeter som kretsar kring den. Vilken av dessa planeter är den största?

Solsystemet är ett planetsystem som består av en central stjärna, solen, och åtta planeter som kretsar kring den.

Vad heter den största planeten i solsystemet?

Den största planeten i solsystemet är Jupiter. Den är den femte planeten närmast solen och den mest massiva planeten i solsystemet.

Den största planeten i solsystemet är Jupiter.

Hur stor är den största planeten i solsystemet?

Jupiter är ungefär 11 gånger bredare än jorden och mer än 1 300 gånger större än vår planet. Jupiters omkrets uppskattas till cirka 439 000 kilometer.

Vad är den största planeten i solsystemet?

Jupiter anses vara den största planeten i solsystemet. Det är den mest massiva och skrymmande planeten i solsystemet.

Vad kännetecknar den största planeten i solsystemet?

Jupiter är en gasjätteplanet. Den består huvudsakligen av väte och helium samt vatten, metan och spår av andra ämnen. Den är omgiven av ett bälte av satelliter och ringar. Jupiter har också ett mycket starkt magnetfält.

.

Var är den största planeten i solsystemet?

Jupiter ligger i solsystemet mellan Mars och Saturnus. Den är den femte planeten från solen och ligger ungefär 5,2 astronomiska enheter (AU) från jorden. En astronomisk enhet (AU) är lika med det genomsnittliga avståndet från jorden till solen, eller cirka 149,6 miljoner kilometer.

Slutningsvis är Jupiter den största planeten i solsystemet. Det är en gasjätteplanet som ligger mellan Mars och Saturnus, ungefär 5,2 astronomiska enheter från jorden. Den består huvudsakligen av väte och helium och är omgiven av satelliter och ringar.

Liknande artiklar: